ဖာသာရ် ဩဂတ်စတင်း တင်မောင်ထွန်း ၁၂ ကြိမ်မြောက် သာမာန် ရက်သတ္တပတ် တနဂ်နွေနေ့ ဩဝါဒ ဇွန်လ ၂၀၊၂၀၂၁

ဖာသာရ် ဩဂတ်စတင်း တင်မောင်ထွန်း ၁၂ ကြိမ်မြောက် သာမာန် ရက်သတ္တပတ် တနဂ်နွေနေ့ ဩဝါဒ ဇွန်လ ၂၀၊၂၀၂၁

Add new comment

3 + 7 =