ဖာသာရ် ဩဂတ်စတင်း တင်မောင်ထွန်း ပါစကား ကာလ ဒုတိယ တနင်္ဂနွေနေ့ (ကရုဏာရှင် ယေဇူး တနင်္ဂနွေ နေ့) ဩဝါဒ ဧပြီလ ၁၉၊ ၂၀၂၀

ဖာသာရ် ဩဂတ်စတင်း တင်မောင်ထွန်း ပါစကား ကာလ ဒုတိယ တနင်္ဂနွေနေ့ (ကရုဏာရှင် ယေဇူး တနင်္ဂနွေ နေ့) ဩဝါဒ ဧပြီလ ၁၉၊ ၂၀၂၀

Add new comment

4 + 0 =