ဖာသာရ် ဩဂတ်စတင်း တင်မောင်ထွန်း‌ ၂၀ ကြိမ်မြောက် သာမာန် ရက်သတ္တပတ် တနင်္ဂနွေနေ့ (မယ်တော် သခင်မ ကောင်းကင်ဘုံသို့ ပင့်ဆောင်ခံရခြင်းပွဲ) ဩဝါဒ သြဂုတ်လ ၁၆၊ ၂၀၂၀

ဖာသာရ် ဩဂတ်စတင်း တင်မောင်ထွန်း‌ ၂၀ ကြိမ်မြောက် သာမာန် ရက်သတ္တပတ် တနင်္ဂနွေနေ့ (မယ်တော် သခင်မ ကောင်းကင်ဘုံသို့ ပင့်ဆောင်ခံရခြင်းပွဲ) ဩဝါဒ သြဂုတ်လ ၁၆၊ ၂၀၂၀

Add new comment

4 + 10 =