ဖာသာရ် ဩဂတ်စတင်း တင်မောင်ထွန်း  ၂ ကြိမ်မြောက် သာမာန်ရက်သတ္တပတ် တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ ဇန်နဝါရီလ ၁၇၊ ၂၀၂၁

ဖာသာရ် ဩဂတ်စတင်း တင်မောင်ထွန်း  ၂ ကြိမ်မြောက် သာမာန်ရက်သတ္တပတ် တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ ဇန်နဝါရီလ ၁၇၊ ၂၀၂၁

Add new comment

1 + 11 =