ဖာသာရ် အာလဖုန်းစ် အောင်ကိုလတ် အာဒ်ဝင်တူး ကာလ ဒုတိယအပတ် တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ ဒီဇင်ဘာလ ၆၊ ၂၀၂၀

ဖာသာရ် အာလဖုန်းစ် အောင်ကိုလတ် အာဒ်ဝင်တူး ကာလ ဒုတိယအပတ် တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ ဒီဇင်ဘာလ ၆၊ ၂၀၂၀

Add new comment

6 + 1 =