ဖာသာရ် ရစ်ချက်လှမင်းဦ (မန္တလေး) သာမာန်ကာလဆဌမပတ် တနင်္ဂနွနေ့ ဩဝါဒ ဖေဖာ်၀ါရီလ ၁၃ ၊ ၂၀၂၂

ဖာသာရ် ရစ်ချက်လှမင်းဦ (မန္တလေး) သာမာန်ကာလဆဌမပတ် တနင်္ဂနွနေ့ ဩဝါဒ ဖေဖာ်၀ါရီလ ၁၃ ၊ ၂၀၂၂

Add new comment

2 + 12 =