ဖာသာရ် ရစ်ချက်လှမင်းဦ အလွန်သန့်ရှင်းစဉ်ကြယ်သော ယေဇူး၏ရွှေနှလုံးတော် ပွဲနေ့ကြီး တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ ဇွန်လ ၁၃၊၂၀၂၁

ဖာသာရ် ရစ်ချက်လှမင်းဦ အလွန်သန့်ရှင်းစဉ်ကြယ်သော ယေဇူး၏ရွှေနှလုံးတော် ပွဲနေ့ကြီး တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ ဇွန်လ ၁၃၊၂၀၂၁

Add new comment

6 + 11 =