ဖာသာရ် ရစ်ချက်လှမင်းဦး ကရုဏာရှင်ယေဇူးပွဲနေ့ ပါစကားကာလ ဒုတိယ တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ ဧပြီလ ၁၁၊ ၂၀၂၁

ဖာသာရ် ရစ်ချက်လှမင်းဦး ကရုဏာရှင်ယေဇူးပွဲနေ့ ပါစကားကာလ ဒုတိယ တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ ဧပြီလ ၁၁၊ ၂၀၂၁

Add new comment

6 + 1 =