ဖာသာရ် မီကာအဲလ် ကိုကိုကြီး ၁၁ ကြိမ်မြောက် သာမာန် ရက်သတ္တပတ် ကိုယ်တော်မြတ်ပွဲတော်ကြီး ဩဝါဒ ဇွန်လ ၁၄၊ ၂၀၂၀

ဖာသာရ် မီကာအဲလ် ကိုကိုကြီး ၁၁ ကြိမ်မြောက် သာမာန် ရက်သတ္တပတ် ကိုယ်တော်မြတ်ပွဲတော်ကြီး ဩဝါဒ ဇွန်လ ၁၄၊ ၂၀၂၀

Add new comment

15 + 2 =

Please wait while the page is loading