ဖာသာရ် ဘော်စကို ဘိုဘို ဝါတွင်းကာလ စတုတ္ထ အပတ်တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၀

ဖာသာရ် ဘော်စကို ဘိုဘို ဝါတွင်းကာလ စတုတ္ထ အပတ်တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၀

Add new comment

1 + 5 =