ဖာသာရ် ပီတာကြည်မောင် ပါစကားကာလ စတုတ္ထ အပတ် (ကောင်းသောသိုထိန်း) တနဂ်နွေနေ့ ဩဝါဒ ဧပြီလ ၂၅၊ ၂၀၂၁

ဖာသာရ် ပီတာကြည်မောင် ပါစကားကာလ စတုတ္ထ အပတ် (ကောင်းသောသိုထိန်း) တနဂ်နွေနေ့ ဩဝါဒ ဧပြီလ ၂၅၊ ၂၀၂၁

Add new comment

11 + 6 =