ဖာသာရ် ပါစကား သီကိုရှင် ၃ ကြိမ်မြောက် သာမာန်ရက်သတ္တပတ် တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ ဇန်နဝါရီလ ၂၄၊ ၂၀၂၁

ဖာသာရ် ပါစကား သီကိုရှင် ၃ ကြိမ်မြောက် သာမာန်ရက်သတ္တပတ် တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ ဇန်နဝါရီလ ၂၄၊ ၂၀၂၁

Add new comment

1 + 9 =