ဖာသာရ် ပါစကား သီကိုရှင်း (SDB) သန့်ရှင်းသော ရက်သတ္တပတ်  အီစတာ တနင်္ဂနွေ ပွဲတော်နေ့ကြီး ဩဝါဒ ဧပြီလ ၁၂၊ ၂၀၂၀

ဖာသာရ် ပါစကား သီကိုရှင်း (SDB) သန့်ရှင်းသော ရက်သတ္တပတ်  အီစတာ တနင်္ဂနွေ ပွဲတော်နေ့ကြီး ဩဝါဒ ဧပြီလ ၁၂၊ ၂၀၂၀

Add new comment

8 + 11 =