ဖာသာရ် ပါစကား သီကိုရှင်း (၃၂) ကြိမ်မြောက် သာမာန်တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ နိုဝင်ဘာလ ၇ ၊ ၂၀၂၁

ဖာသာရ် ပါစကား သီကိုရှင်း (၃၂) ကြိမ်မြောက် သာမာန်တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ နိုဝင်ဘာလ ၇ ၊ ၂၀၂၁

Add new comment

9 + 2 =