ဖာသာရ် ပါစကား သီကိုရှင်း (၁၉) ကြိမ်မြောက် သာမာန် တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ ဩဂုတ်လ ၈ ၊ ၂၀၂၁

ဖာသာရ် ပါစကား သီကိုရှင်း (၁၉) ကြိမ်မြောက် သာမာန် တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ ဩဂုတ်လ ၈ ၊ ၂၀၂၁

Add new comment

7 + 10 =