ဖာသာရ် ပါစကား သီကိုရှင်း ကိုယ်တော်မြတ် ပွဲတော်နေ့ကြီး (ဘုရားရှင်၏ သွေးတော် နှင့်အသားတော် ) တနဂ်နွေနေ့ ဩဝါဒ ဇွန်လ ၆၊၂၀၂၁

ဖာသာရ် ပါစကား သီကိုရှင်း ကိုယ်တော်မြတ် ပွဲတော်နေ့ကြီး (ဘုရားရှင်၏ သွေးတော် နှင့်အသားတော် ) တနဂ်နွေနေ့ ဩဝါဒ ဇွန်လ ၆၊၂၀၂၁

Add new comment

8 + 7 =