ဖာသာရ် ပါစကား သီကိုရှင်း ကိုယ်တော်မြတ် ပွဲတော်နေ့ကြီး (ဘုရားရှင်၏ သွေးတော် နှင့်အသားတော် ) တနဂ်နွေနေ့ ဩဝါဒ ဇွန်လ ၆၊၂၀၂၁

ဖာသာရ် ပါစကား သီကိုရှင်း ကိုယ်တော်မြတ် ပွဲတော်နေ့ကြီး (ဘုရားရှင်၏ သွေးတော် နှင့်အသားတော် ) တနဂ်နွေနေ့ ဩဝါဒ ဇွန်လ ၆၊၂၀၂၁

Add new comment

2 + 17 =