ဖာသာရ် ပါစကား သီကိုရှင် အာဒ်ဝင်တူး ကာလ ပထမအပတ် တနင်္ဂနွေနေ့  ဩဝါဒ နိုဝင်ဘာလ ၂၉၊ ၂၀၂၀ 

ဖာသာရ် ပါစကား သီကိုရှင် အာဒ်ဝင်တူး ကာလ ပထမအပတ် တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ နိုဝင်ဘာလ ၂၉၊ ၂၀၂၀ 

Add new comment

3 + 0 =