ဖာသာရ် ပါစကား သီကိုရှင် ခရစ်တော်ဘုရင်ပွဲတော်နေ့ကြီး တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ နိုဝင်ဘာလ ၂၂၊ ၂၀၂၀ 

ဖာသာရ် ပါစကား သီကိုရှင် ခရစ်တော်ဘုရင်ပွဲတော်နေ့ကြီး တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ နိုဝင်ဘာလ ၂၂၊ ၂၀၂၀ 

Add new comment

1 + 8 =