ဖာသာရ် ဒေးဗစ် တိုးဝေအောင် ပါစကား ကာလ တတိယ တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ ဧပြီလ ၂၆၊ ၂၀၂၀

ဖာသာရ် ဒေးဗစ် တိုးဝေအောင် ပါစကား ကာလ တတိယ တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ ဧပြီလ ၂၆၊ ၂၀၂၀

Add new comment

12 + 8 =