ဖာသာရ် ဂျွန်ယူစ့် အောင်ကျော်ခိုင် ဝါတွင်းကာလ စတုတ္ထ တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

ဖာသာရ် ဂျွန်ယူစ့် အောင်ကျော်ခိုင် ဝါတွင်းကာလ စတုတ္ထ တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

Add new comment

11 + 0 =