ဖာသာရ် ဂျော့ရွှေထွန်း သခင်ယေဇူး ဆေးကြောခြင်းခံတော်မူသော ပွဲ တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ ဇန်နဝါရီလ ၁၀၊ ၂၀၂၁

ဖာသာရ် ဂျော့ရွှေထွန်း သခင်ယေဇူး ဆေးကြောခြင်းခံတော်မူသော ပွဲ တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ ဇန်နဝါရီလ ၁၀၊ ၂၀၂၁

Add new comment

18 + 0 =