ဖာသာရ် ဂျော့ရွှေထွန်း သခင်ယေဇူး ရှင်ပြန်ထမြောက်သော ပါစကားပွဲတော်တနင်္ဂနွေနေ့ကြီး ဩဝါဒ ဧပြီလ ၄၊ ၂၀၂၁

ဖာသာရ် ဂျော့ရွှေထွန်း သခင်ယေဇူး ရှင်ပြန်ထမြောက်သော ပါစကားပွဲတော်တနင်္ဂနွေနေ့ကြီး ဩဝါဒ ဧပြီလ ၄၊ ၂၀၂၁

Add new comment

6 + 3 =