ဖာသာရ်ဩဂတ်စတင်း တင်မောင်ထွန်း အာဒ်ဝင်းတူ ကာလ စတုတ္ထအပတ် တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၊ ၂၀၂၀

ဖာသာရ်ဩဂတ်စတင်း တင်မောင်ထွန်း အာဒ်ဝင်းတူ ကာလ စတုတ္ထအပတ် တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၊ ၂၀၂၀

Add new comment

5 + 6 =