ဖာသာရ် ပါစကား သီကိုရှင်း ဝါတွင်းကာလ ဒုတိယ ရက်သတ္တပတ် တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ ဖေဖဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၂၁

ဖာသာရ် ပါစကား သီကိုရှင်း ဝါတွင်းကာလ ဒုတိယ ရက်သတ္တပတ် တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ ဖေဖဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၂၁

Add new comment

9 + 11 =