ဓမ္မပညာနှင့်ခရစ်ယာန်အသက်တာ အမှတ်စဉ် (4)

ဓမ္မပညာနှင့်ခရစ်ယာန်အသက်တာ အမှတ်စဉ် (4)
ခရစ်ယာန်အသက်တာ၏အနှစ်သာရ ခေါင်းစဉ်ဖြင့်
Rev Fr.Mariano Soe Naing မှ ဟောပြောဝေငှခြင်း

Add new comment

6 + 11 =