တပါးတည်းသောသားတော်မှ သားဦးဖြစ်လာခြင်း (ပထမပိုင်း) Bible Table Talk- 8

တပါးတည်းသောသားတော်မှ သားဦးဖြစ်လာခြင်း (ပထမပိုင်း)
Bible Table Talk- 8

Add new comment

2 + 3 =