ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းနှင့် တရားဒေသနာတော်ဟောကြားခြင်း အမှတ်စဉ် (7)

ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းနှင့် တရားဒေသနာတော်ဟောကြားခြင်း အမှတ်စဉ် (7)
"ခရစ်တော်၌ အသစ်ပြုပြင်သော အသက်တာ''
ဘုန်းဘုန်းဒိုးမနစ်ဦးဂြိုဟ်တု
(5 August, 2018)
Mandalay Cathedral

Add new comment

9 + 10 =