ခရစ်ယာန်တရားထိုင်ခြင်း အပိုင်း (၉)

မန္တလေးကက်သလစ်ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ကြီး မာကုတင်ဝင်း၏ ခရစ်ယာန်တရားထိုင်ခြင်း အပိုင်း (၉)

Add new comment

13 + 6 =