ခရစ်ယာန်တရားထိုင်ခြင်း အပိုင်း (၈)

မန္တလေးကက်သလစ်ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ကြီး မာကုတင်ဝင်း၏ ခရစ်ယာန်တရားထိုင်ခြင်း အပိုင်း (၈)

Add new comment

9 + 4 =