ခရစ်ယာန်တရားထိုင်ခြင်း အပိုင်း (၆)

မန္တလေးကက်သလစ်ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ကြီး မာကုတင်ဝင်း၏ ခရစ်ယာန်တရားထိုင်ခြင်း အပိုင်း (၆)

Add new comment

11 + 2 =