ခရစ်ယာန်တရားထိုင်ခြင်း အပိုင်း (၅)

မန္တလေးကက်သလစ်ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ကြီး မာကုတင်ဝင်း၏ ခရစ်ယာန်တရားထိုင်ခြင်း အပိုင်း (၅)

Add new comment

7 + 9 =