ခရစ်ယာန်တရားထိုင်ခြင်း အပိုင်း (၄)

မန္တလေးကက်သလစ်ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ကြီး မာကုတင်ဝင်း၏ ခရစ်ယာန်တရားထိုင်ခြင်း အပိုင်း (၄)

Add new comment

1 + 4 =