ခရစ်ယာန်တရားထိုင်ခြင်း အပိုင်း (၁)

မန္တလေးကက်သလစ်ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ကြီး မာကုတင်ဝင်း၏ ခရစ်ယာန်တရားထိုင်ခြင်း အပိုင်း (၁)

Add new comment

16 + 3 =