ကျမ်းချက်များဖြင့် သီကုံးထားသော မစ္ဆားတရား

ကျမ်းချက်များဖြင့် သီကုံးထားသော မစ္ဆားတရား

ကျမ်းချက်များဖြင့် သီကုံးထားသော မစ္ဆားတရား

 

            ကက်သလစ်လစ်ဘာသာတူများသည် ကျမ်းစာဖတ်အားနည်းသည်။ ကျမ်းစာမဖတ်ကြဟု ကက်သလစ်ဘာ တူများကိုယ်တိုင်သည်လည်းကောင်း၊ ကက်သလစ်သာသနာတော်ကြီးအား ရာစုအဆက်ဆက်ခလုတ်တိုက်လာခဲ့ကြ သောအသင်းအဖွဲ့များကလည်းကောင်း အမြှုပ်တစ်စီစီထွက်အောင် ပြောဆိုရေးသား တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ထိုသို့ပြောဆို ဝေဖန်တိုက်ခိုက်နေသောသူများအနေဖြင့် ကက်သလစ်သာသနာတော်ကြီး၏ ၀တ်ပြုခြင်း၌အထွတ်အမြတ်ထားသော မစ္ဆားတရားပူဇော်ခြင်းကို အစအဆုံးပါ၀င်ခဲ့ဖူးပါသလော။ ပါ၀င်ခဲ့သည်ဆိုပါက ထို၀တ်ပြုခြင်း၌ပါ၀င်သောအစီအစဉ်များကို အဘယ်သို့၊ အဘယ်ကရရှိခဲ့သနည်း။ မည်သည့်အကြောင်းအရာများပါ သည်ကိုလေ့လာမှတ်သား ခဲ့ဖူးသလားဟု လည်းမေးမြန်းရင်း၊ လေ့လာရန်ကိုလည်းအားပေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်။

 

            မစ္ဆားတရား၀ိနည်းတော်သည် သမ္မာကျမ်းစာဖြင့် တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ ဆီလျှော်အောင်ဖြစ်စေ သီကုံးတန်ဆာ ဆင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ မစ္ဆားတရားတစ်လျှောက်လုံး၏ ဆုတောင်းမေတ္တာများကိုအောက်ပါကျမ်းချက်များဖြင့်သီ ကုံးထားပါသည်။

 

-         ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးတစ်ဆူဘုရား၏နာမဖြင့်နှုတ်ဆက်ဆုတောင်း ... သံမာတေဦး ၂၈း၁၉၊

 

-         တမန်တော်ကြီးများ၏ဩ၀ါဒစာ၌ အစပျိုးနှုတ်ဆက်သောဆုတောင်း .... ဒုကော်ရိန့်သု ၁၃း၁၄၊

 

-         ဆုတောင်းခြင်း၏အဆုံးပိုင်း၌ ရွတ်ဆိုသော ‘အာမင်’ ..... ပ ရာဇ၀င်ချုပ် ၁း၁၆း၃၆ခ၊ 

 

-         ‘ဘုရားသခင် သင်တို့နှင့်ရှိပါ‌စေ’ နှုတ်ခွန်းဆက်စကား .... သံလုကာ ၁း၂၈၊ ဒုသက်ဆာလောနိ ၃း၁၆၊ ရုဒ် ၂း၄၊

 

-         ‘ဘုရားသခင် သနားတော်မူပါ’ ...... သံမာတေဦး ၁၇း၁၅၊ ၂၀း၃၁၊ ဆာလံ ၁၂၃း၃၊

 

-         ‘ဂလိုရီယာ (သို့) သိကြားတမန်တို့၏ဓမ္မတေး ..... သံလုကာ ၂း၁၄၊ ဗျာဒိတ်ကျမ်းစာမှကျမ်းချက်များပါ၀င်၊

 

-         ‘အာလေလူးယာ’ ချီးမွမ်းစကား  ...... ဗျာဒိတ်တော်ကျမ်း ၁၉း၁-၆၊ တိုဘိ ၁၃း၁၈၊

 

-         ‘ဘုရားသခင်ကိုအာရုံပြုကြလော့’ ..... ပရောဖက်ယေရမိ၏မြည်တမ်းစာ - ၃း၄၁၊

 

-         ‘သန့်ရှင်း၊ သန့်ရှင်း၊ သန့်ရှင်း’ .... ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၄း၈၊ ပရောဖက်အီဇယ ၆း၃၊ သံမာကု ၁၁း၉-၁၀၊ ဆာလံ ၁၁၈း၂၆၊

 

-         ကိုယ်တော်မြတ်ဖန်ဆင်းသော ဆုတောင်းမေတ္တာ .... ပ ကော်ရိန့်သု ၁၁း၂၃-၂၆၊ သံမာတေဦး ၂၆း၂၆-၂၈၊ သံမာကု ၁၄း၂၂-၂၄၊ သံလုကာ ၂၂း၁၇-၂၀၊

 

-         လူကြီးလူကောင်း ..... ဗျာဒိတ်ကျမ်း ... ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၅း၁၄၊

 

-         ‘ကောင်းကင်ဘုံ၌ (သို့) ယေဇူးသခင်သင်ကြားပေးသောဆုတောင်းပဌာနာ... သံမာတေဦး ၆း၉-၁၃၊

 

-         ငြိမ်းချမ်းခြင်း သည်သင်တို့နှင့်ရှိပါစေ’ ... သံယောဟန် ၁၄း၂၇၊ ၂၀း၁၉၊

 

-         ‘ဘုရားသခင်၏သိုးငယ်တော်’ ..... သံယောဟန် ၁း၂၉၊ ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၅း၆၊ အခြားကျမ်းချက်များစွာမှ

 

-         ‘ဘုရားသခင်၏သိုးငယ်တော်ကိုကြည့်ကြလော့ .... ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၁၉း၉၊

 

-         ‘အိုသခင်၊ ကျွန်ုပ်၏အိမ်မိုးအောက်သို့ (သို့) လူတစ်ရာတပ်မှူးဆု‌တောင်း ..... သံမာတေဦး ၈း၈၊

 

-         ‘ငြိမ်သက်ခြင်း၌သွားကြလော့’ ..... သံလုကာ ၇း၅၀၊ ဒု ရာဇ၀င်ချုပ် ၃၅း၃၊

 

‘ဘုရားသခင်အား ‌ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ..... ဒု ကော်ရိန့်သု ၉း၁၅၊   

 

 

ဖာသာရ်ကလဲမင့်အားတယ်

Photo courtesy of St.Michael's Catholic Church

 

Add new comment

3 + 5 =