ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ကက္သလစ္ သမၼာက်မ္းစာ တမန္ေတာ္လုပ္ငန္းတာ၀န္လႊဲအပ္ခဲ့ျခင္းသတင္း။

ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ကက္သလစ္ သမၼာက်မ္းစာ တမန္ေတာ္လုပ္ငန္းတာ၀န္လႊဲအပ္ခဲ့ျခင္းသတင္း။

ျမန္မာနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာကက္သလစ္သမၼာက်မ္းစာတမန္ေတာ္လုပ္ငန္းတာဝန္လႊဲအပ္ျခင္းသတင္း

 

 (5-1-2020) ရက္ေန႔ က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရံုး၌ ျမန္မာနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာကက္သလစ္သမၼာက်မ္းစာတမန္ေတာ္လုပ္ငန္းတာဝန္လႊဲအပ္ျခင္း အခမ္းအနားတစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္လို႔သိရွိရပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာကက္သလစ္သမၼာက်မ္းစာတမန္ေတာ္လုပ္ငန္းတြင္(၈)ႏွစ္နီးပါးတာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာFr. Bosco Saw Lar Htoo မွ တာဝန္ခံသစ္ျဖစ္ေသာ Fr. George Shwe Htun အားတာဝန္လႊဲအပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အခမ္းအနားသို႔ သာသနာအသီးသီးမွ တာဝန္ခံဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားစစၥသာရ္မ်ား သမၼာက်မ္းစာ တမန္ေတာ္လုပ္ငန္းတြင္ဆက္ကပ္လုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာသာသနာအသီးသီးမွကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာသမၼာက်မ္းစာတမန္ေတာ္လုပ္ငန္းနာယက ဆရာေတာ္ၾကီး Basilio Athaiဦးေဆာင္ၿပီး မစၧားတရားပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္အစျပဳခဲ့ပါတယ္။

ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီးBasilioAthaiအမွာစကားေျပာၾကားရာ၌(၈)ႏွစ္နီးပါးတာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္Fr.Bosco အားလုက္ေဆာင္ခဲ့သမၽွကို မွတ္တမ္းတင္တယ္ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ၊ဆရာေတာ္အေနျဖင့္ မယ္မယ္ရ ရကူညီ ပံံ့ပိုးခဲ့ ရျခင္းမရွိတဲ့အတြက္အရမ္းကိုဝမ္းနည္းေၾကာင္း၊ သမၼာက်မ္းစာသမားဟာ အျမဲတမ္း သမၼာက်မ္းစာနဲ ႔ကင္းလို႔ေတာ့မရဘူး ၊ဘယ္ေနရာဘဲေရာက္ေရာက္သမၼာက်မ္းစာအေပၚသစၥာရွိေၾကာင္း ၊ သမၼာက်မ္းစာ အေပၚသစၥာရွိ တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြအိမ္မွာအဆူအဆဲခံၿပီးလာတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြရွိခ်င္ရွိမယ္Community မွာ အၿငိဳအျငင္ခံၿပီးလာတဲ့သူလည္းရွိမယ္သမၼာက်မ္းစာအတြက္ႀကိဳးစားၾကတယ္၊

သမၼာက်မ္းစာအတြက္ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္တဲ့အတြက္ဂုဏ္ယူေၾကာင္း။Fr. Bosco ကိုေက်းဇူးတင္တယ္ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ၿပီးသမၼာက်မ္းစာတမန္ေတာ္လုပ္ငန္းအတြက္ခ်န္ထားခဲ့တဲ့အေမြအႏွစ္ေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္Fr. George Shwe Htun အေနနဲ႔အေမြခံၿပီးဆက္လက္ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ၿပီးအမ်ားႀကီးလည္းတိုးတက္လာမယ္လို႔ယုံၾကည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ဆရာေတာ္ဂၽြန္မန္းဆိန္းဟီအမွာစကားပုသိမ္သာသနာအေနနဲ႔ သမၼာက်မ္းစာတမန္ေတာ္လုပ္ငန္းအတြက္

ထဲထဲဝင္ဝင္တုံးတုံးတိုက္တိုက္ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ဆက္ကပ္ခြင့္ရတဲ့အတြက္ဂုဏ္ယူတယ္၊Fr.ေမာရစ္ည ြန္႔ေ၀  နဲ႔ Fr. Bosco တို႔ကိုလည္းေက်းဇူးတင္တယ္။ခုန Arch Bishop Athai ေျပာသြားသလိုဘဲကိုယ့္သာသနာကို ျပန္ေရာက္ သြားတဲ့အခါသမၼာက်မ္းစာလုပ္ငန္္းကိုဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနအုံးမွာပါ။သမၼာက်မ္းစာဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အ သက္ျဖစ္တယ္ေလာက မွာအိုမယ္၊နာမယ္ ၊ေသမယ္မေ သေဆးဆိုတာ မရွိဘူး ကၽြန္ေတာ္တို႔ မွာဘာလိုသလဲ၊ခြန္အားဘဲလိုတယ္ခံနိုင္ရည္ေက်းဇူးေတာ္၊ အလင္းေက်းဇူးေတာ္လိုတယ္

Energy ဘယ္ကရနိုင္သလဲ

1. Eucharist ကိုယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္တူး

2. Bible သမၼာက်မ္းစာ

3. Holy Spirit သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မဖူးလို႔ကေတာ့သမၼာက်မ္းစာမဖတ္ရႈလို႔ကေတာ့ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားနဲ႔မျပည့္ဝလို႔ကေတာ့

လုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ ခံနိုင္ရည္ရွိမွာမဟုတ္ဘူး။

ArchBishopAthaiကိုေက်းဇူးတင္းေျကာင္းဒီမွာေရာက္ရ္ွိေနၾကတဲ့သမၼာက်မ္းစာအဖြဲ႕သားမ်ားအားလုံးမိမိေရာက္ရွိတဲ့ေနရာေဒသမွာဆက္လက္ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ၾကပါလို႔တိုက္တြန္းအားေပးလိုပါတယ္။

Fr. ေမာရစ္ ညြန္႔ေ၀ မွသမၼာက်မ္းစာတမန္ေတာ္လုပ္ငန္းဆိုတဲ့ခရီးကိုကၽြန္ေတာ္တို႔အားလုံးေလၽွာက္ေနၾကတယ္ၾကမ္းတမ္းတဲ့ခရီးလမ္းျဖစ္တယ္ေခ်ာေမြ႕မွာမဟုတ္ဘူး၊ အေကြ႕အေကာက္အနိမ့္အျမင့္ေတြရွိေပမယ့္

ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အေပၚသစၥာရွိစြာနဲ႔အခုထက္ထိႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုခ်စ္ျမတ္နိုးတဲ့စိတ္နဲ႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ေလၽွာက္လွမ္းခဲ့ၾကတယ္ဆရာေတာ္မ်ား ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားစစၥသာရ္မ်ား ဘာသာဝင္မ်ား အားလုံး ကိုလည္းကၽြန္ေတာ္ အထူးဘဲေလးစားဂုဏ္ယူေၾကာင္းႏွင့္Fr. George Shwe Htun အား ဝိုင္းဝန္းၿပီးအားေပး ၍ အတူတကြ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားၾကဖို႔ရန္ အားေပးတုိက္တြန္းစကားကိုေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Fr. Saw Bosco မွျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ခရီးစဥ္တေလၽွာက္အေတြ႕အၾကဳံမ်ားကို အက်ယ္တဝင့္ေဝမၽွသြားပါသည္။တာဝန္ခံအသစ္Fr. George Shwe Htun ရင္တြင္းျဖစ္စကား ေျပာၾကားရာ ၌ဝိုင္းဝန္းဆုေတာင္းေပးသူအားလုံးကိုအထူးေက်းဇူး တင္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္ေျပာတဲ့ သမၼာ က်မ္းစာ စာသံေယာဇဥ္ဆိုတာဒုကၡရဲ့ျမစ္ဖ်ားခံရာ ေရေသာက္ျမစ္တစ္ခု။ျဖစ္ေၾကာငး္ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ့ဒီသမၼာက်မ္းစာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးျဖစ္လာတဲ့အေၾကာင္းအရာကိုေျပာရမယ္ဆိုရင္

ဘုရားသုံးဆူမွာေနတုံးကက်န္းမာေရးခ်ဴခ်ာ ေတာ္ေတာ္ ေလးကိုျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္ကၽြန္ေတာ္မရေတာ့ဘူးဆိုၿပီးေတာ့အိမ္ျပန္ေတာ့မယ္ဘုရားသခင္ကိုၾကည့္ၿပီးမ်က္ရည္က်ခဲ့ေၾကာင္း၊

15မိနစ္ေလာက္ေနေတာ့စိတ္သက္သာရာရသြားတယ္ဆရာတေယာက္ရဲ့က်မ္းစာကိုဖြင့္ဖတ္တဲ့ အခါ ေတြ႕ရတဲ့စာသားက" ငါမေသရေသး၊ အသက္ရွင္၍ဘုရားသခင္၏အမႈေတာ္မ်ားကိုၾကားေျပာရမည္"

က်မ္းပိုဒ္ကိုဖတ္ၾကားၿပီးခြန္အားရလာတယ္ ျပန္က်န္းမာလာေၾကာင္း၊ခုနဆရာေတာ္ေျပာတာႏႈတ္ကပတ္ေတာ္လုပ္ေဆာင္ရင္ရွတယ္၊ ထိတယ္။ဒီလိုနဲ႔ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးျဖစ္လာတယ္သမၼာက်မ္းစာတမန္ေတာ္လုပ္ငန္းမွာ

ပါဝင္လာတယ္က်မ္းစာရဲ့အလယ္ဗဟိုစာမ်က္ႏွာဆာလံက်မ္း 118:8 ကိုအရမ္းသေဘာက်တယ္"လူကိုကိုးစားျခင္းထက္ဘုရားသခင္ကိုကိုးစား ျခင္းသည္သာ၍ေကာင္း၏"

ဒီမွာရွိတဲ့သူအားလုံးကိုလည္းအားကိုးပါတယ္။ဝိုင္းဝန္းကူညီပံ့ပိုးေပးၾကပါ။၎ေနာက္လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားေပးအပ္ျခင္းမွတ္တမ္းဓါတ္ပုံရိုက္ကူးျခ​င္းျပဳလုပ္ၾကၿပီးမိတ္ဆုံေန႔လည္စာစားသုံးကာ

သမၼာက်မ္းစာတာဝန္လႊဲအပ္ျခင္းအခမ္္းအနားကို ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါတယ္။

ဒီသတင္းကိုေတာ့ ဦးဆိုင္းရွန္ ေဖ့ဘြတ္စ္ စာမ်က္ႏွာမွ ျပန္လည္ကိုးကားထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Add new comment

11 + 7 =

Please wait while the page is loading