ေျမျပင္ေပၚမွာ ေျခခ်ၿပီး ေကာင္းကင္သုိ႔ ေမာ့ၾကည့္ျခင္းအေၾကာင္း ပုပ္ဖရန္စစ္ႁမြက္ၾကား

 တနဂၤေႏြေန႔ ေရဂ်ီးနာခ်ယ္လီ ေမတၲာ႐ြတ္ဆုိရာမွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္က သခင္ေယဇူးရဲ႕ ေကာင္းကင္ဘုံ တက္ႂကြျခင္းဟာ သခင္ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ဖခမည္းေတာ္ လက္ယာဘက္မွာထုိင္းၿပီး ဘုန္းတန္ခုိး ျပည့္စုံတဲ့ေနရာ ေကာင္းကင္ကုိ ေငးေမ်ွာ္ၾကည့္ဘုိ ့ တြန္းအားေပးၿပီး တဖက္မွာေတာ့ အသင္းေတာ္ရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ အစျပဳျခင္းကုိ အသိေပးေနတဲ့ အခ်က္ ၂ခ်က္ကုိ ေတြ႕ရပါမယ္လုိ ့ဆုိပါတယ္။

သခင္ေယဇူး အသင္းေတာ္ကုိ အပ္နွင္းေပးတဲ့ တာ၀န္ျဖစ္တဲ့ သမၼာတရားေတာ္ကုိ ျဖန္႔ေ၀ျခင္းဟာ အတုိင္းအတာ မကန္႔သတ္ထားပါဘူး။ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ဟာ အထူးသျဖင့္ ေသးငယ္တဲ့ ေနာက္လုိက္ တပည့္ေတာ္ အစု ကုိ ေပးအပ္ထားတာဟာ အင္မတန္ရဲတင္းတဲ့လုပ္ရပ္လုိ ့ထင္ျမင္ရေပမယ့္ ဘုရားကုိယ္တုိင္ေပးအပ္ထားတဲ့ ခြန္အားနဲ႔ ဒီလုပ္ငန္းဟာ ၿပီးေျမာက္ႏုိင္ပါတယ္လုိ႔လည္း ယုံမွတ္ထား ဘုိ ့ကူညီေပးေနတဲ့ ျဖစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဧ၀ံေဂလိ က်မ္းစာထဲမွာ သခင္ေယဇူးက ုသန္႔ရွင္းေသာ ၀္ိညာဥ္ေတာ္ ဘုရား ဆင္းႂကြလာတဲ့အခါ အစြမ္းတန္ခုိးေတြကုိ သင္တုိ ့ရရွိၾကမွာျဖစ္ၿပီး ေဂ်ရုဇလင္ ဂ်ဴဒီယာ ဆာမာရီးယား တခြင္လုံး ကမ႓ာ မုိးေျမ အဆုံးစြန္ ထိ ငါ့ရဲ႕ သက္ေသခံမ်ားျဖစ္ၾကလိမ့္မယ္လုိ ့ ႁမြက္ဆုိခဲ့ပါတယ္။ ဒီသာသနာျပဳ ခရီးစဥ္ဟာ တမန္ေတာ္ႀကီး ေတြဆီကေန နွစ္ေပါင္းၾကာရွည္စြာ လက္ဆင့္ကမ္း ဆက္ကပ္ ခဲ့တာ ဒီေန႔ အခ်ိန္ထိပါပဲ။ ဒါဟာ ၁ ဦး နဲ႔ ၁ဦး ေပါင္းစည္း လုပ္ေဆာင္ဘုိ ့ ေတာင္းခံေနပါတယ္။

သခင္ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ေကာင္းကင္ဘုံသုိ႔ တက္ႂကြျခင္းကေန သူ႔ကုိ ေတြ႕ဆုံဘုိ ့ သူနဲ႔ အျခားသူေတြကုိ အေစခံဘုိအဆင္သင့္ရွိၾကဘုိ႔ လည္း သတိေပးေနပါတယ္။ ကြၽန္ုပ္တုိ႔ရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္ ေန႔ရက္ေတြမွာ ခရစ္ေတာ္ကုိ ရွာေဖြၿပီး သူ႔ရဲ႕ ကယ္တင္ျခင္း ႏုတ္ထြက္စကားေတြကုိ သယ္ေဆာင္သူေတြ ျဖစ္ၾကရမယ္။ အထူးသျဖင့္ အဆင္းရဲဆုံး သူေတြ ထံမွာ ခရစ္ေတာ္ ကုိယ္တုိင္ျဖစ္ျခင္း ကုိ ဆုံေတြ႕ၾကရမယ္။ ေရွးကနဦးထဲက စၿပီး ရွင္ျပန္ထေျမာက္ ခဲ့တဲ့ ခရစ္ေတာ္ဟာ တပည့္ေတာ္ ႀကီးေတြကုိ က်စ္လစ္ ခုိင္မာတဲ့ ျမင္သာေသာ ေမ်ွာ္လင့္ျခင္းေတြ ျဖစ္ဘုိ  ့ေ႐ြးခ်ယ္ ခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ဒီေန႔ေခတ္ အခါ မွာလည္း ကြၽန္ုပ္တုိ႔ဟာ ဒီအတုိင္းျပဳဘုိ ့ အေခၚခံရတယ္။

ကြၽန္ုပ္တုိ႔ရဲ ့နွလုံးသား မ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ထားႏုိင္ဘုိ ့ အမိမယ္ေတာ္ ရဲ႕ ကူညီ မစျခင္း ကုိေတာင္းခံၿပီး  ဧ၀ံေဂလိ တရားေတာ္ကုိ ရဲရဲ ၀ံ့၀ံ့ ေၾကျငာေဟာေျပာ ႏုိင္ဘုိ ့  ကြၽန္ုပ္တုိ႔ ေျခအစုံဟာ ဒီေျမျပင္မွာတည္ ရွိေနၾကရမယ္ လုိ ့ ႁမြက္ၾကားရင္း အရွင္သူျမတ္ ပုပ္ဖရန္စစ္က ၄င္းရဲ႕ ေရဂ်ီးနာ ခ်ယ္လီ ေမတၲာ႐ြတ္ဆုိျခင္း နဲ႔ တရားေတာ္ကုိ အဆုံးသတ္ကာ ကမ႓ာတစ္၀ွမ္း မွ စိန္ပီတာရင္ျပင္သုိ႔ေရာက္ရွိေနၾကေသာ ဘုရားဖူးမ်ားအားေကာင္းႀကီး ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

RVA-Myanmar/Vatican News

Please wait while the page is loading