အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားေန႔အခမ္းအနားက်င္းပျခင္း။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားေန႔အခမ္းအနားက်င္းပျခင္း။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားေန႔အခမ္းအနားက်င္းပျခင္း။
5 December, 2019
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားေန႔အခမ္းအနားအား က႐ုဏျမန္မာမွႀကီးမႉး၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ CBCM ဝန္းအတြင္းတြင္ ယေန႔ December 5 ရက္ေန႔ နံနက္ (9:00-12:00)နာရီထိ က်င္းပခဲ့ပါသည္။အခမ္းအနား၌ ရန္ကုန္က႐ုဏာျမန္မာ ဒါရိုက္တာ Fr.Joseph Mg Win မွ အဖြင့္အမွာစကားကိုေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
အဲ့ဒီေနာက္ တစ္မိနစ္တာ ၿငိမ္သက္ဆုေတာင္းျခင္းကိုလည္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။
အခမ္းအနားတြင္ ဆရာမ ေဒဝီသန္႔စင္မွ ''လူငယ္ႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္'' အေၾကာင္း၊ ဆရာသန္႔စင္စိုးမွ '' ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း '' အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဟာေျပာခဲ့ၾကပါသည္။
ေစတနာ့၀န္ထမ္းဆိုသည္မွာ အရပ္ဘက္ လုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ျဖစ္ေစ၊လူသားျခင္းစာနာမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ာအတြက္ျဖစ္ေစ၊၀န္ေဆာင္မႈ ၊ အေစခံမႈကို နာရီမ်ားစြာ ျပန္လည္ရရွိျခင္း၊ ကတိက၀တ္ျပဳျခင္း ၊ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း တစံုတရာ မရွိဘဲႏွင့္  လုပ္ေဆာင္ေပးသူမ်ားကို ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားဟု အေမရိကန္ အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာနမွ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ဆရာသန္႔စင္စုိးမွ ေ၀မွ်ခဲ့ပါသည္။
နိုင္ငံေက်ာ္ေတးသံရွင္မ်ား၏ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္လည္းပါဝင္ရာ Mark Jason, ေရဗကၠာဝင္း၊ ထူးအယ္လင္းတို႔မွ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကၿပီး အခမ္းအနားကိုေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆုံးခဲ့ပါသည္။

Add new comment

2 + 18 =

Please wait while the page is loading

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားေန႔အခမ္းအနားက်င္းပျခင္း။ | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.