အီတလီ ႏုိင္ငံ ဂီႏုိဝါ ႐ွိ မုိရန္ဒီ တံတား ျပဳိက်မူ႔ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ ဆုေတာင္းေပး

၂၀၁၈ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ ေနက အီတလီ ႏုိင္ငံ ဂီႏုိဝါ ႐ွိ မုိရန္ဒီ တံတား ျပဳိက်မူ႔

အီတလီ ႏုိင္ငံ ဂီႏုိဝါ ႐ွိ မုိရန္ဒီ တံတား ျပဳိက်မူ႔ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ ဆုေတာင္းေပး
ၾသဂုတ္လ ၁၃၊ ၂၀၁၉

၂၀၁၈ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ ေနက အီတလီ ႏုိင္ငံ ဂီႏုိဝါ ႐ွိ မုိရန္ဒီ တံတား ျပဳိက်မူ႔ ေၾကာင့္ လူေပါင္း ၄၃ ဦးေသဆုံးခဲ့ရသည့္ ဆုိးဝါးေသာ အျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ၾကဳံေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။ ယင္း တံတားျပဳိက်မူ႔ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္မွ အမွတ္တရဆုေတာင္းေပးခဲ့ပါသည္။

ဂီႏုိဝါ ျမဳိ့မွ ၄င္းအျဖစ္အပ်က္ေၾကာင့္ ေသဆုံးၾကရသူမ်ား၊ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရ႐ွိၾကသူမ်ား၊ ေရြေျပာင္းေနထုိင္ၾကရသူမ်ား၊ ဝမ္းနည္းပူေဆြးေနၾကရေသာ မိသားစုဝင္မ်ားအားလုံး၊ သင္တုိ႔ကုိကြၽႏု္ပ္မေမ့ပါဘူး၊ ကြၽႏု္ပ္ဆုေတာင္းေပးေနပါတယ္။ ကုိယ္တုိင္ၾကဳံေတြခဲ့ၾကရသူမ်ား၏ စိတ္ႏွလုံးထည္းမွာ ဒီအျဖစ္ဆုိးႀကီး ကုိ ေျဖာက္ဖ်က္လုိ႔မရႏုိင္ဘူးဆုိတာ ကြၽႏု္ပ္ခံစားမိပါတယ္။

ယခုကဲ့သုိ႔ မခန္းမွန္းႏုိင္သည့္ အျဖစ္အေျခအေနအတြက္ ကြၽႏုပ္အေနႏွင့္ သင္တုိ႔ေက်နပ္ေလာက္ေသာ အေျဖ ေပးႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ သုိ႔ေသာ္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာအရာ ဘာေၾကာင့္ျပဳိၾကရသည္၊ ဆုိသည့္ေမးခြန္းမွ အပ တိတ္ဆိတ္စြာေနျခင္း ႏွင့္ ဆုေတာင္းေပးေနရန္သာ ျဖစ္ပါသည္။

ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ေ႐ွ႕မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့၊ ခံစားေနရတဲ့ ဒုကၡေတြကုိိ ျမင္ရင္ သခင္ခရစ္ေတာ္ ခံစားခဲ့ရတာကုိ သတိရပါ၊ သခင္ခရစ္ေတာ္ဟာ စြန္႔ပစ္ခံခဲ့ရတယ္၊ အ႐ွက္ခြဲးခံခဲ့ရတယ္၊ ျပင္းထန္စြာ ႐ုိက္ႏွက္ခံခဲ့ရတယ္၊ ကားတုိင္မွာ သံနဲ႔႐ုိက္ခံရတယ္ ၿပီးေတာ့ ရက္စက္စြာ အသတ္ခံခဲ့ရတယ္။ ဘုရားသခင္ဟာ တုိ႔ခံစားေနရတဲ့ ဒုကၡေဝဒဏာ ေတြနဲ႔ အတူ႐ွိေနတယ္၊ အေဖာ္ျပဳေပးေနတယ္၊ ဘယ္ေတာ့မွ စြန္႔ပစ္မသြားဘူးဆုိတာသတိရၾကပါ။ တုိ႔အေျဖ႐ွာမရတဲ့ဟာေတြအတြက္ သူကုိ ယုံၾကည္ျခင္းအျပည့္ႏွင့္ ၾကည့္႐ႈပါ၊ နားေထာင္ပါ။

သင္တုိ႔သည္ မည္သုိ႔ေသာအခါမ်ွ တစ္ေယာက္တည္း ခံစားေနရမည္မဟုတ္၊ အထီးက်န္စြာေနရမည္မဟုတ္ပါ တုိ႔ခရစ္ယာန္ အသုိင္းအဝန္းအားလုံး၊ ဂီႏုိဝါ ႐ွိအသင္းေတာ္ႏွင္အတူတကြ သင္တုိရဲ႕ဒုကၡေဝဒဏာေတြကုိ မွ်ေဝခံစားေပးေနတယ္ဆုိတာ သတိရပါ။ သင္တုိ႔ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင္ျခင္းကုိ ဘယ္ေသာအခါမ်ွ မဆုံးပါေစႏွင့္ ဟု ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ မွ ဂီႏုိဝါ သတင္းစာသုိ႔ ေပးပုိ႔ေသာ စာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

By Kyi Maung
Photo credits to Vatican News

https://bit.ly/2H41be0

Add new comment

8 + 9 =

Please wait while the page is loading