မႏၱေလး ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ဆရာေတာ္ႀကီး မာကုတင္ဝင္းႏွင့္ မႏၱေလးသာသနာ အတြင္း႐ွိ လူငယ္မ်ားေတြ႔ဆံုျခင္း

မႏၱေလး ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ဆရာေတာ္ႀကီး မာကုတင္ဝင္းႏွင့္ မႏၱေလးသာသနာ အတြင္း႐ွိ လူငယ္မ်ားေတြ႔ဆံုျခင္း

မႏၱေလး ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ဆရာေတာ္ႀကီး မာကုတင္ဝင္းႏွင့္ မႏၱေလးသာသနာ အတြင္း႐ွိ လူငယ္မ်ားေတြ႔ဆံုျခင္း။

၄.၈.၂၀၁၉

မႏၱေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ႀကီး မာကုတင္ဝင္းသည္ (4.8.2019) ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက မႏၱေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာအတြင္း႐ွိ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမႈတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။
ထိုေတြ႔ဆံုမႈ၌ ဆရာေတာ္ႀကီးမွ ျသဝါဒ စကားႁမြတ္ၾကားရာ၌ '' ကြၽႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ လူငယ္မ်ား ကို အနာဂတ္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္လို႔ ေျပာၾကတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကေတာ့ " You are the ''Now'' of God '' လို႔ ေျပာၾကားထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူငယ္ဆိုတာ လက္႐ွိမွာလဲ အေရးႀကီးတ့ဲ သူေတြျဖစ္တယ္။  ကြၽႏ္ုပ္တို႔ သာသနာမွာ လူငယ္ေတြကို ဦးစားေပးရမယ္။ ဆရာေတာ္အေနနဲ႔လည္း လူငယ္မ်ားအတြက္ ပညာေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ဝိညာဥ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာေတြမွာ ျမင့္တင္ေပးဖို႔ရန္ အစီအစဥ္ေတြမ်ားစြာ႐ွိေၾကာင္းကိုလည္းေျပာၾကားခ့ဲပါတယ္။ ''
ဆရာေတာ္သည္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ တစ္လတစ္ႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ အစီအစဥ္တစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။
ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ လူငယ္မ်ား၏ အသံကိုလည္းနားေထာင္ခ့ဲပါသည္။ လူငယ္မ်ားအား ၎တို႔ေဆြးေႏြးတင္ျပလိုသည္မ်ားကို ေျပာၾကားခိုင္းရာ၌ လူငယ္မ်ားက မႏၱေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္ေကာ္မ႐ွင္၌ လက္႐ွိလႈပ္႐ွားေဆာင္ရြက္လ်ွက္႐ွိေသာအရာမ်ားႏွင့္တကြ ေ႐ွ႕ဆက္လုက္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအတြက္ လူငယ္စင္တာ တစ္ခု ထား႐ွိေပးပါရန္ေတာင္းဆိုခ့ဲၿပီး လူငယ္မ်ားအတြက္ ပညာေတာ္သင္ျခင္းမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း သာသနာေတာ္ႀကီးမွ တဘက္တလမ္းမွေန၍ ကူညီေထာက္ပ့ံပိုးေပးပါရန္ေတာင္းဆိုခ့ဲကပါသည္။
ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ လူငယ္မ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကို အေကာင္းမြန္ဆံုးစဥ္စား၍ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ားေတာင္းဆိုတဲ့ တခ်ိဳ႕ေသာအရာမ်ားသည္ ခ်က္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ေပးရန္အခက္အခဲ႐ွိေၾကာင္း၊ ၎အေနနဲ႔ လူငယ္မ်ားကို ဦးစားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ားကလည္း ယခုထက္ပိုမို ႀကိဳးစားအားထုတ္ၿပီး သာသနာအတြက္ အေကာင္းဆံုးပါဂင္ဆက္ကပ္ေပးဖို႔ရန္ ႁမြတ္ၾကားေတာ္မူခ့ဲပါသည္။
မႏၱေလးသာသနာလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္ေကာ္မ႐ွင္ ဒါ႐ိုက္တာ ဘုန္းႀကီး အျဖစ္ Rev.Fr. Nay Kyaw Lwin ႏွင့္ Rev. Fr. Bosco Bo Bo (SDB) တို႔အားလည္း လူငယ္ဒါ႐ိုက္တာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ေပးလိုက္ေၾကာင္း ကို ယခု ေတြ႔ဆံုျခင္း၌ ေၾကညာခ့ဲပါသည္။
ယခုလို မႏၱေလး ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ဆရာေတာ္ႀကီး မာကုတင္ဝင္းႏွင့္ မႏၱေလးသာသနာ အတြင္း႐ွိ လူငယ္မ်ားေတြ႔ဆံုျခင္းသည္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုျခင္းျဖစ္ပါသည္။

News by - Pinky ( MDY-OSC / RVA- Myanmar Service)

 

Add new comment

2 + 3 =

Please wait while the page is loading

မႏၱေလး ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ဆရာေတာ္ႀကီး မာကုတင္ဝင္းႏွင့္ မႏၱေလးသာသနာ အတြင္း႐ွိ လူငယ္မ်ားေတြ႔ဆံုျခင္း | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.