ျပင္သစ္ျပည္ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီး မ်ား မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးသုိ႔ ရဟန္းမင္းႀကီး စာပုိ႔

ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ လုစ္ျမဳိ႕၌ က်င္းပလွ်က္႐ွိေသာ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြ႔ဲခ်ဳပ္ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝး
ျပင္သစ္ျပည္ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီး မ်ား မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးသုိ႔ ရဟန္းမင္းႀကီး စာပုိ႔
ႏုိဝင္ဘာလ ၆၊ ၂၀၁၈
ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ လုစ္ျမဳိ႕၌ က်င္းပလွ်က္႐ွိေသာ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြ႔ဲခ်ဳပ္ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးသုိ႔ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္က စာ တစ္​ေ​စာင္ေပးပုိ႔ခဲ့ပါသည္။
ယင္းစာတြင္​ ယံုၾကည္သူဘာသာဝင္မ်ားအား ဘုရား႐ွင္၏ ႏွိမ့္ခ်ေသာ ယုံၾကည္ျခင္း ေက်းဇူးေတာ္ျဖင္​့ ေန႔စဥ္ အသက္႐ွင္ျခင္း ​တြင္ ရဟန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ မိမိဘဝကုိ ဘုရားသခင္အတြက္ ဆက္ကပ္ထားသူမ်ားမွ မမေမ့​ေလွ်ာ့ဘဲ အသိအမွတ္ျပဳ အကူအညီေပးၾကရန္ ႏွင့္ အသင္းေတာ္အတြင္ လူတခ်ဳိ႕၏ ကေလးသူငယ္ လိင္မႈဆုိင္ရာျပသနာမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာကုိင္တြယ္မႈမ်ားတြင္ ယင္းျပသနာမ်ဳိးကုိ သည္းခံခြင္႔လႊတ္ျခင္မ႐ွိ႔ ဆုိသည့္ အခ်က္ကုိ ထိေရာက္စြာအေကာင္းအထည္​ေဖာ္ေဆာင္ၾကရန္ ရဟန္းမင္းႀကီးမွ အားေပးခဲ့ပါသည္။
ဆက္လက္ၿပီး ယင္းစာေစာင္တြင္ အသင္းေတာ္သာသနာျပဳပညာေရးလုပ္ငန္း၊ လူငယ္အခ်င္းခ်င္းသာသနာျပဳျခင္း၊ တစ္​ဦးကို တစ္​ဦးအျပန္အလွန္ေဖးမကူညီျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္ မွ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ သာသနာနယ္ အသီးသီးမွ လူငယ္မ်ားကုိ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။
သန္႔႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား၏ အကူအညီျဖင့္ လူငယ္မ်ားအေရး ဆရာေတာ္ႀကီး မ်ားညီလာခံမွ ထြက္ေပၚလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပက္သစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ကမာၻတဝွမ္းလုံး အေကာင္းအထည္ေဖာ္ၾကၿပီး၊ လူငယ္မ်ားေမွ်ာ္လင့္​သည့္ ​နက္႐ႈိင္းေသာ ဝိညာဥ္ေရးအသက္တာ၊ အသင္း​ေတာ္ကသူတုိ႔ကုိပုိင္သလို သူတုိ႔ကလည္​း အသင္း​ေ​တာ္ကုိပုိင္ဆိုင္​တယ္​ဆုိတဲ့ ခုိင္မာေစတဲ့စိတ္ဓါတ္မ်ားအတြက္ လမ္းသစ္မ်ားဖြင့္လွစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးၾကဖုိ႔၊
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ျပင္သစ္ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တုိ႔ပိုမုိရင္းႏွီးမႈတည္ေဆာက္ၾကရန္အားေပးရင္း မယ္ေတာ္သခင္မ၏ ၾကားဝင္ကူညီေပးျခင္းျ​ဖင္႔ ဆုေက်းဇူးေတာ္မ်ားရ႐ွိရန္ ဆုေတာင္းေပး ပုိခဲ့ပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2018-11/pope-sends-message-to-french-bishops-attending-plenary-assembly.html

#pope, #french, #bishops, #message, #peterkm,
Photo credits to Vatican News
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

1 + 9 =

Please wait while the page is loading

ျပင္သစ္ျပည္ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီး မ်ား မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးသုိ႔ ရဟန္းမင္းႀကီး စာပုိ႔ | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.