အသက္ကုိ ဘုရားေပးေသာ လက္ေဆာင္အျဖစ္လက္ခံျခင္း

အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူးေနတုိင္းေတြဆုံေနၾက လုထုေတြ႔ဆုံျခင္း
အသက္ကုိ ဘုရားေပးေသာ လက္ေဆာင္အျဖစ္လက္ခံျခင္း
ေအာက္တုိဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၈
အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူးေနတုိင္းေတြဆုံေနၾက လုထုေတြ႔ဆုံျခင္းတြင္ သူ႔အသက္ကုိမသတ္ရဟူေသာ ပညတ္ေတာ္ကုိအေျခခံၿပီး ျပသနာေျဖ႐ွင္းျခင္းႏွင့္ ဘဝကုိ႐ႈျမင္သုံးသပ္ပုံတုိ႔အတြက္ အသက္ကုိ ဘုရားေပးေသာ လက္ေဆာင္အျဖစ္လက္ခံျခင္းအားျဖင့္ ႐ႈ့ျမင္သုံးသပ္ၾကဖုိ႔ ေနထုိင္အသက္႐ွင္ၾကဖုိ႔ ေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။

အသက္ဆုိတာလူဘဝအတြက္ အေျခခံအက်ဆုံးတန္ဖုိးျဖစ္တယ္ အျခားလူ႔တန္ဖုိးေတြအားလုံးရဲ႕အေျခခံအုတ္ျမစ္ အဲ့ဒါကုိ ကာကြယ္ေပးရမယ္။
အျပင္ဖက္ကၾကဳံေတြ႔ေနရတဲ့လူရဲ႕တန္ဖုိးနဲ႔ျပသနာေတြအတြက္ မိခင္ဗုိက္ အထဲက ကေလးကုိ ဖယ္႐ွားပစ္ပယ္လုိက္ျခင္းဟာ ေျဖ႐ွင္းရမည့္ လူသားဆန္သည့္နည္းလမ္းမဟုတ္၊ ႀကီးႀကီးငယ္ငယ္ လူတေယာက္ပဲ သင္ျပသနာေျပလည္ဖုိ႔အတြက္ ဘာအေျကာင္းေၾကာင့္နဲ႔မွ လူအသက္ကုိ အသုံးမခ်ရ၊ အသက္သည္ ဘုရားေပးေသာလက္ေဆာင္ ျပသနာမဟုတ္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမဟုတ္ ဘူးဆုိတာသိရမယ္။
ေၾကာက္ရြံမႈက ျပသနာေတြကုိပုိမုိပြားမ်ားလာေစတယ္၊ အၾကမ္းဖက္တုန္ျပန္မႈ့ေတြ၊ ျပင္ထန္စြာျငင္းပယ္မႈ့ေတြ ျဖစ္ေပၚေစတယ္၊ ဘုရားေပးတဲ့လက္ေဆာင္ျဖစ္ေသာ အသက္ကုိဘယ္လုိအေျခအေနမွာပဲဖစ္ျဖစ္လက္ခံျခင္းဟာ ဘုရား ေက်းဇူးကုိ တန္ဖုိးထားျခင္းပါပဲ။သင့္ရဲ႕ အခက္အခဲ့ျပသနာေတြထဲကေန သင္ရဲ႕တကုိယ္ေကာင္းဆန္မႈကုိ သင္ေက်ာ္လြန္ႏုိင္ျခင္းကုိေဖာ္ျပေသာ သက္ေသခံျခင္းျဖစ္တယ္။ ေငြ (ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈ့)၊ ပါဝါ (ရာထူးဂုဏ္အ႐ွိန္အဝါ) နဲ႔ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားလုိမႈ့ေတြဟာ ဘဝထဲမွာ တကုိယ္ေကာင္းဆန္မႈ့ေတြကုိတုိးပြားေစၿပီး လူအသက္ကုိျငင္းပယ္ ေစႏုိင္ေသာ ပ်က္စီးေစႏုိင္ေသာ ဖ်က္စီးပစ္ႏုိင္ေသာ တြန္းအားေတြကုိျဖစ္ေပၚေစတယ္။ အသက္ဆုိတာ ဘုရားရဲ႕ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ လူသားေတြစီမွာေဖာ္ျပေပးေသာ အရာပဲ
အသက္ကုိတန္ဖုိးထားျခင္းဆုိတာ သင့္အေဖ၊ သင့္ညီကုိေမာင္ႏွမ၊ သင့္သားသမီး ေနမေကာင္းဖ်ာနာရင္ သင္ကုသေပးၿပီးကယ္တင္သလုိ သင့္ကုိသင္နဲ႔လူတုိင္းအသက္ကုိ ကုိယ္ခ်င္းစာတရားနဲ႔တန္ဖုိးထားရမယ္။ သင့္အသက္ဟာ သခင္ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ေသြးနဲ႔ကယ္ဆယ္ထားေသာ ဘဝအသက္တာျဖစ္တယ္ တန္ဖုိးထားရမယ္။
ဘဝ အေျခအေနခအက္အခဲေတြေၾကာင့္ ကုိယ့္ဘဝကုိ အဆုံးစီရင္ဖုိ႔ဆုံးျဖတ္ၾကတဲ့သူေတြ သင့္ရဲ႕အသက္ဟာ သင္လုပ္ယူထားတဲ့အရာမဟုတ္ဘူး။ဘုရားလုပ္ေပးထားတဲ့အရာ၊ သင္အသက္႐ွင္ေနတာ သင့္ဘဝထဲမွာ ဘုရားအလုပ္လုပ္ေနတာ၊ အဲ့တာကုိတန္ဖုိးထားရမယ္။ သင္အသက္ကုိ ဘုရားတန္ဖုိးထားလုိ႔ သူရဲ႕တပါးတည္းေသာ သားေတာ္ရဲ႕အသက္နဲ႔လဲၿပီးကယ္ထားတာ သင့္အသက္ရဲ႕တန္ဖုိးကုိ သင္သိရမယ္။

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2018-10/pope-francis-general-audience-fifth-commandment.html

#pope, #generalaudience, #life, #protect, #peterkm,
Photo credit to vatican news
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

1 + 0 =

Please wait while the page is loading