အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ့မ်ား၊ ခ်ဳိးႏွိမ္ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္တုိက္ခုိက္ၾကရန္ ရဟန္းမင္းႀကီး႐ုံးေတာ္မွ တုိက္တြန္း

ကုလသမၼက အျမဲတန္းအတြင္းဝင္ ဂုိဏ္ခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ Bernadito Auza
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ့မ်ား၊ ခ်ဳိးႏွိမ္ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္တုိက္ခုိက္ၾကရန္ ရဟန္းမင္းႀကီး႐ုံးေတာ္မွ တုိက္တြန္း
ေအာက္တုိဘာ ၉၊ ၂၀၁၈

ေအာက္တုိဘာလ ၈ ရက္ေန႔ ကက်င္းပေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားဘဝျမႇင့္တင္ေရး ကုလသမၼဂ အေထြေထြ ညီလာခံတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ခ်ဳိးႏွိမ္ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္တုိက္ခုိက္ၾကရန္ ရဟန္းမင္းႀကီး႐ုံးေတာ္မွ တုိက္တြန္းေၾကာင္း ကုလသမၼက အျမဲတန္းအတြင္းဝင္ ဂုိဏ္ခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ Bernadito Auza မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
လူသားထုကုိဆန္႔က်င္ေသာ ရာဇဝတ္မႈ့မ်ား၊ လူကုန္ကူးမႈမ်ားကုိ ျပစ္တင္႐ႈတ္​္ခ်ေၾကာင္းရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္၏ စကာမ်ားကုိျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ရင္း ယေန႔ေခတ္၏ ေခတ္သစ္ကြၽန္ျပဳခံမႈသားေကာင္မ်ားတုိးပြားလာေန​ေၾကာင္း ပိုမုိေၾကကြဲစြားခံစားရေၾကာင္း ဆက္လက္ၿပီး
လူကုန္ကူမႈ့ကြၽန္ဘဝထဲ မေရာက္ေရးအတြက္ လူငယ္မ်ားကုိ ပညာေပးျခင္း၊ အလုပ္အခြင့္အလမ္းမ်ား႐ွာေဖြေပးျခင္းျဖင့္ တုိက္ဖ်က္ေနေသာ Talitha Kum စစၥာမ်ားအသင္းဂုိဏ္းကုိ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးက်ဴးခဲ့ပါသည္။
သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ အမ်ဳိးသမီးေတြ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈ့ေရးေတြမွာပါဝင္လႈပ္႐ွားေနတာကုိေတြ႔​ေနရၿပီး တေသာင္းေလာက္ေသာအမ်ဳိးသမီးေတြဟာ လူအဖြဲ႔အစည္းတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ပါလီမာန္အမတ္မ်ားအျဖစ္လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါတယ္ သုိ႔ေသာ္ ​သူတုိ႔ကုိ ျခမ္းေျခာက္မႈ့ေတြ၊ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခို​က္မႈ့ေတြကေန ကာကြယ္ေပးဖုိ႔မေလာက္ငွေသးပါဘူး။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္ႏွိပ္စက္မႈဟာျဖစ္႐ုိးျဖစ္စဥ္တခုအျဖစ္ ျဖစ္မေနသင့္ဘူး၊ တဖက္မွာလည္း အမ်ဳိးသမီးငယ္ေလးေတြရဲ႕ဘဝကုိ နင္ေခ်ဖ်က္းဆီးခံေနရတာေတြ၊ အမ်ဳိးသမီးဂုဏ္သိကၡာ ထိခုိက္ေစာ္ကားခံရတာေတြ ႐ွိေနေသးတယ္၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ေစာ္ကားမႈ့၊ ႏုတ္အားျဖင့္ေစာ္ကားမႈ့၊ အင္တာနက္ လူမႈ့ကြန္ယွက္မွာေစာ္ကားမႈ့ မ်ားကုိ မေျကာက္မရြံထိထိေရာက္ေရာက္ ကာကြယ္ေပးၾကဖုိ႔ မိသားစုဟာ အႀကိမ္းဖက္တုိက္ခုိက္တဲ့အဖြဲ႔အစည္းေလးေတြျဖစ္လာရင္ လူသားထုအားလုံးအတြက္ ႀကီးမားတဲ့ကပ္ေဘးစုိက္တာျဖစ္တယ္ဟု ညီလာခံတက္ေရာက္လာသူမ်ားကုိ ကုလသမၼက အျမဲတန္းအတြင္းဝင္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ Bernadito Auza မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ဗာတီကန္ သတင္းဌာနာမွ ​ေကာက္​ႏုပ္ေဖာ္ျပပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2018-10/holy-see-united-nations-auza-women-violence-trafficking.html

#unitednations, #violence, #women, #protect, #peterkm
Photo credit to vatican news
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

1 + 0 =

Please wait while the page is loading