ဒီဇင္​ဘာ ၁ ရက္ ကမာၻ Aids ေရာဂါသည္မ်ားေန႔

ဒီဇင္​ဘာ ၁ ရက္ ကမာၻ Aids ေရာဂါသည္မ်ားေန႔
ဒီဇင္​ဘာ ၁ ရက္ ကမာၻ Aids ေရာဂါသည္မ်ားေန႔
ဒီဇင္ဘာ​လ ၁၊ ၂၀၁၈

သင့္ရဲ႕အေျခအေန အဆင့္အတန္းကုိသိပါ ဟူေသာေခါင္စဥ္ျဖင္​့ ဒီဇင္ဘာ​လ ၁၊ ၂၀၁၈ တြင္ ကမာၻ႕ Aids ေရာဂါသည္မ်ားေန႔ အျဖစ္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။
UNAIDS စစ္တမ္း​ေ​ကာက္ခံမႈအရ ကမာၻေပၚတြင္ လူေပါင္း ၉.၄ သန္းသည္ HIV ေရာဂါသည္မ်ားျဖစ္ေနၾကၿပီး သူတုိ႔၏ ေရာဂါအေျခအေနအဆင့္အတန္းကုိ မသိ႐ွိေသးေသာ အေျခအေနတြင္ေနထုိင္ေနၾကေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။​​
Aids ေရာဂါသည္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ေနရာအေျခအေနအလုိက္ ထိန္​​းသိမ္းကုသ၊ ထိန္​းခ်ဳပ္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ေရာဂါ႐ွိသူတုိ႔ အသက္ပုိမုိ႐ွည္ၾကာစြာေနထုိင္ႏုိင္ေရး၊က်န္းမာစြာေနထုိင္ႏုိင္ေရး စသည္တုိးတက္မူမ်ားကုိ ဆက္လက္ထိမ္းသိမ္းထားႏုိင္ေရးအတြက္ ကြၽႏုပ္တို႔၏ စိတ္ဝင္စားမႈ့ က႐ုျပဳမူမ်ားသည္လုိအပ္ေနေသးေၾကာင္း ႏွင့္ ဆက္လက္ၿပီး ကမာၻေပၚ Aids ေရာဂါကူးဆက္ခံရမူႏုန္းမွာ ဆက္လက္ျမင့္တက္ေနေသး​ေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၾကဖုိ႔လုိေနေသးေၾကာင္း၊ သုိ႔မွသာ ေရာဂါ႐ွိသူမ်ားကုိ အခ်ိန္မွီ ကုသေစာင့္​ေ႐ွာက္မႈမ်ားေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ကမာၻေပၚတြင္ ေရာဂါ႐ွိေသာ မိခင္မွ ကေလးငယ္အားကူးစက္မူ႐ွိမ႐ွိကုိ ၅၂ ရာခုိင္ႏုန္းခန္႔ စစ္ေဆးေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းေရာဂါပါလာေသာ ကေလးငယ္မ်ားကို​လည္းကုသမႈ​ေပးေနေၾကာင္း၊ ကေလးငယ္မ်ားကုိ Aids ကူးဆက္မႈမွ ကာကြယ္ေစာင့္​ေ႐ွာက္ထိန္​း သိမ္းမူမ်ားလည္းျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း၊

ကမာၻေပၚတြင္ ကူးစက္မူအမ်ားဆုံးေနရာေဒသမွာ Sub-Saharan အာဖရိကေဒသ၊ အေ႐ွ႕ဥေရာပ၊ အရင္ ဆုိဗီရက္ယူနီယန္ ေဒသမ်ားႏွင့္ အေမရိကေဒသတခ်ဳိတြင္လည္းဆက္လက္ကူဆက္မူနႏု္း ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း၊
ေရာဂါကူဆက္မႈအေျခအေနျမင့္တက္ေနမႈကုိ သတိ႐ွိဖုိ႔လုိေၾကာင္း၊ Aids ေရာဂါကာကြယ္၊ ထိန္း​ခ်ဳပ္ကုသမႈ​ေပးေသာလုပ္ငန္းသည္၊ တစ္ရက္၊ တစ္လ၊ တႏွစ္ႏွင့္ၿပီးႏုိင္ေသာ အလုပ္မဟုတ္ေၾကာင္း၊
ယုံၾကည္ျခင္းကုိ အေျခခံ​ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အကူအညီမ်ား၊ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ား၊ က်န္းမာ​ေရး ေေစာင့္​ေ႐ွာက္မႈ့အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ဦးေဆာင္၍ လူမ်ား ေရာဂါ႐ွိမ႐ွိစစ္ေဆးၾကဖုိ႔၊ သုိ႔မွသာ ေရာဂါ႐ွိသူမ်ားကို အခ်ိန္မွီကုသေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရဟန္းမင္းႀကီး႐ုံးေတာ္ အေနႏွင့္လည္း ေဆးဝါထုတ္လုပ္ေရးဌာနမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ၿပီး ကုသမူလုိအပ္သူမ်ားအတြက္ အားတက္သေရာလုပ္ေဆာင္ေပးေနၾကေၾကာင္း
ဗာတီကန္ႏုိင္ငံေတာ္၏ ကုလသမၼက အျမဲတန္းအတြင္းဝင္အျဖစ္တာဝန္ထမ္း​ေ​ဆာင္ေနသူ မြန္​ဆီေညာ္ Robert Vitillo မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/world/news/2018-12/world-aids-day-progress-made-but-more-needed.html

#aids, #vatican, #help, #peterkm,
Photo credits to Vatican News
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

15 + 4 =

Please wait while the page is loading