ဖာသာရ် ဘော်စကို ဘိုဘို ဝါတွင်းကာလ စတုတ္ထ အပတ်တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၀

Fr. Bosco Bo Bo

ဖာသာရ် ဘော်စကို ဘိုဘို ဝါတွင်းကာလ စတုတ္ထ အပတ်တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၀

Add new comment

11 + 8 =

Please wait while the page is loading

ဖာသာရ် ဘော်စကို ဘိုဘို ဝါတွင်းကာလ စတုတ္ထ အပတ်တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၀ | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.