အသင္းေတာ္၏ ဖခင္ႀကီးမ်ားထဲမွ ပါရဂူဘြဲ႔ရတစ္ဦးျဖစ္သူ St.Ambrose အေၾကာင္း Rev.Fr.John Hlwan Moe Naing ၏ ေ၀မွ်ခ်က္

Add new comment

3 + 5 =

Please wait while the page is loading