လူသားထုကို အက်ိဳးျပဳေနတဲ့ ရဟႏာၱေတြရဲ႕ စိတ္ေနသေဘာထားအေၾကာင္း

ဒီတပတ္ လူသားကမာၻေကာင္းက်ိုးျဖာ အစီအစဥ္ေလးမွာေတာ့
“ လူသားထုကို အက်ိဳးျပဳေနတဲ့ ရဟႏာၱေတြရဲ႕ စိတ္ေနသေဘာထားအေၾကာင္းကို” Fr.Bosco Bo Bo ကေန တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

Add new comment

5 + 5 =

Please wait while the page is loading