လူသားထုကို အက်ိဳးျပဳေနတဲ့ ရဟႏာၱေတြရဲ႕ စိတ္ေနသေဘာထားအေၾကာင္း

ဒီတပတ္ လူသားကမာၻေကာင္းက်ိုးျဖာ အစီအစဥ္ေလးမွာေတာ့
“ လူသားထုကို အက်ိဳးျပဳေနတဲ့ ရဟႏာၱေတြရဲ႕ စိတ္ေနသေဘာထားအေၾကာင္းကို” Fr.Bosco Bo Bo ကေန တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

Add new comment

2 + 1 =

Please wait while the page is loading

လူသားထုကို အက်ိဳးျပဳေနတဲ့ ရဟႏာၱေတြရဲ႕ စိတ္ေနသေဘာထားအေၾကာင္း | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.