လူသားကမၻၻၻၻၻာေကာင္းက်ဳိးျဖာ

Fr.Bosco Bo Bo

လူသားကမၻၻၻၻၻာေကာင္းက်ဳိးျဖာအစီအစဥ္{အပတ္စဥ္ အဂၤါေန႕တိုင္း ည(၈း၀၀)
ဒီကေန႕အတြက္ ရဟႏၻၻၻၱာဆုိတာ ဘယ္လိုမ်ဳိးပုဂၢဳိလ္ေတြျဖစ္သလဲဆိုတာကို
ဆေလးရွင္းအသင္းဂိုဏ္းမွ Fr.ေဘာ္စကို ဘိုဘိုကေန ေ၀မွ်ေပးသြားမွာပါ။
#goodness #tuesday #saints #hero

Add new comment

9 + 4 =

Please wait while the page is loading