လူသားကမၻာေကာင္းက်ဳိးျဖာ

Fr.Bosco Bo Bo

လူသားကမၻာေကာင္းက်ဳိးျဖာအစီအစဥ္ အပတ္စဥ္ အဂၤါေန႕ ည(၈း၀၀)
ဒီကေန႕မွာေတာ့ " ဘ၀ကို ခံယူခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႕ အနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ၾကပုံ " ကို
ဆေလးရွင္းအသင္းဂိုဏ္းမွ Fr.Bosco Bo Bo ကေန ေ၀မွ်ေပးသြားမွာပါ။
#goodness #tuesday #saints #hero

Add new comment

2 + 7 =

Please wait while the page is loading