" မိတ္ေဆြစစ္ "

လူသားကမၻာေကာင္းက်ဳိးျဖာအစီအစဥ္

လူသားကမၻာေကာင္းက်ဳိးျဖာအစီအစဥ္
ဒီကေန႕မွာေတာ့ " မိတ္ေဆြစစ္ " ဆိုတဲ့အေၾကာင္းအရာေလးကို
တင္ဆက္ေပးသြားမွာပါ။
#goodness #tuesday #saints #hero

Add new comment

2 + 17 =

Please wait while the page is loading

" မိတ္ေဆြစစ္ " | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.