" မိတ္ေဆြစစ္ "

လူသားကမၻာေကာင္းက်ဳိးျဖာအစီအစဥ္

လူသားကမၻာေကာင္းက်ဳိးျဖာအစီအစဥ္
ဒီကေန႕မွာေတာ့ " မိတ္ေဆြစစ္ " ဆိုတဲ့အေၾကာင္းအရာေလးကို
တင္ဆက္ေပးသြားမွာပါ။
#goodness #tuesday #saints #hero

Add new comment

16 + 2 =

Please wait while the page is loading