၉-ရက္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေညာင္ေလးပင္

၉-ရက္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ေညာင္ေလးပင္

ကြၽႏ္ုပ္တို႔အားလုံးအတြက္ မယ္ေတာ္သခင္မဟာ သနားၾကင္နာတဲ့မိခင္ တစ္ပါးျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ဒီေညာင္ေလးပင္မွာ ေထာင္ေသာင္း-သိန္းထိ စု႐ုံးၾကတယ္။ ျပည္သူျပည္သား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား စုစည္း ေတြ႕ဆုံရာေနရာလည္းျဖစ္တယ္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔အားလုံး အမိမယ္ေတာ္ရဲ႔ ၾကား၀င္ဆုေတာင္းခံစားဘို႔ လာစုၾကတယ္။ ဒီရက္ေတြ အေမပြဲကို က်င္းပေနၾကတယ္။ ေညာင္ေလးပင္သည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ အားလုံးရဲ႕ သမိုင္းလည္းျဖစ္တယ္။ ျပင္သစ္ျပည္က သာသနာျပဳမ်ား အစျပဳခဲ့ ၾကတယ္။

၁၈၉၂- ဆရာေတာ္ႀကီး Ambrose Bigandet ေညာင္ေလးပင္ သာသနာ ဖြင့္ၿပီး ဘုန္းေတာ္ႀကီး Michael Mignon က၊ သစ္သားဘုရားေက်ာင္း ေလး ေဆာက္ၿပီး လုဒ္မယ္ေတာ္ကို အပ္ႏွံခဲ့တယ္။ ၁၉၀၂ခုႏွစ္မွာ ဘုရား ေက်ာင္း အသစ္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္ခဲ့တယ္။ ၁၉၁၈မွာ မယ္ေတာ္ဂူ ေဆာက္၊ ၁၉၂၈မွာ ဘာသာေရးအစြန္းအဖ်ားေရာက္တဲ့လူေတြက မယ္ေတာ္ဆင္းတုကိုဖ်က္စီးပစ္တယ္။ မ်ားမၾကာမွီပဲ ျပင္သစ္ျပည္က မယ္ေတာ္ဆင္းတုတစ္ဆူ ေရာက္လာခဲ့တယ္။

၁။     မယ္ေတာ္ဂူဟာ အသင္းေတာ္ရဲ႕ ဒုကၡခံစားရဲတဲ့ သမိုင္းနဲ႕ ဆက္ႏြယ္ ေနတယ္။

- ဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳး အဖုံဖုံၾကားထဲက မယ္ေတာ္ကေစာင့္ေရွာက္ေပးတယ္။

- သခင္ေယဇူးေလးကို ဒုကၡထဲက တိုင္းတပါးေျပးေရွာင္ခ်ိန္ ကာကြယ္ေပး သလို ကြၽႏု္ပ္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ စစ္ေဘးေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ေနၾကတဲ့ IDP ရွိ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ သားသမီးမ်ားကိုလည္း ေစာင့္ေရွာက္ေပး ေနမွာပါ။

- ကာနန္လက္ထပ္ပြဲမွာ သားေတာ္သခင္ေယဇူးကို တန္ခိုးျပဘို႔ ႏိႈးေဆာ္ သလို၊ ကြၽႏု္ပ္တို႔ တစ္ဦးစီနဲ႔ မိသားစုကို ေကာင္းႀကီးေပမွန္ပါ။

- ပဌမ ဧ၀ဟာ၊ လူသားအားလုံးရဲ႔ မိခင္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒို႔အားလုံး ဒီမိခင္မွ ေမြးဖြားခဲ့တယ္။ ပဌမ ဧ၀ဟာ ဘုရားအခ်စ္ကို နားမလည္ခဲ့ဘူး။ ဒုတိယ ဧ၀(မာရိယား)ဟာ ဘုရားအခ်စ္ျဖစ္တယ္။ ႐ိုးသားစင္ၾကယ္တဲ့ ဂ်ဴးကညာစင္ေလဟာ ဘုရား မယ္ေတာ္ျဖစ္တယ္။ ဘုရားဇာတိကို ေမြးေပး တာမဟုတ္ေပမဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ႔ ကယ္တင္ေရး စီမံကိန္းထဲမွာ မိမိရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္၊ အေသြးသားနဲ႔ပါ၀င္၊ သခင္ေယဇူး ကယ္တင္ရွင္ကို ေမြးဖြါး ခဲ့တယ္။ ဘုရားဟာ ကြၽန္ပုံ႑န္ယူၿပီး၊ ကမၻာႀကီးအတြက္ မယ္ေတာ္မွ ေမြးဖြါးခဲ့တယ္။

- ဒီေန႔မွာ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားေတြ မယ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းဘို႔ ဘုရား အေမ- ဒို႔အေမျဖစ္ျခင္းကို ေက်းဇူးတင္ဘို႔္္လာၾကတယ္။ မယ္ေတာ္ မာရိယား၊ ဘုရား ကယ္ဆယ္ျခင္းသမိုင္း ဘယ္ေလာက္အေရးပါသလဲ ဆိုတာ နားမလည္တဲ့ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းက႑ေတြ သူမကို ႐ိုး႐ိုးအမ်ိဳးသမီး တဦးကဲ့သို႔ ယူဆၾကတယ္။ Elizabeth မယ္ေတာ္ရဲ႕အမ၀မ္းကြဲ ကိုယ္တိုင္ ေၾကျငာခဲ့တာ မဟုတ္လား။ အကြၽႏု္ပ္သခင္၏ မယ္ေတာ္၊ ဘုရား၏ မယ္ေတာ္၊ ကြၽႏု္ပ္ဆီသို႔ ၾကြလာေသာ ေက်းဇူးကို အဘယ္အေၾကာင္း ေၾကာင့္ ကြၽႏု္ပ္ခံရပါသနည္း။ (လုကား ၁း၄၃) ကက္သလစ္မ်ား အတူတူလာစုစည္းၿပီး ဘုရားမယ္ေတာ္၊ ဒို႔မိခင္ကို ခ်ီးမြမ္းဘို႔ လာၾကတယ္။

၂။ ထိုနည္းလည္းေကာင္း အိမ္ေထာင္စုမ်ားရဲ႔ မိခင္မ်ား ေက်းဇူးကိုလည္း ေက်းဇူး တင္ခ်ီးမြမ္းၾကပါတယ္။ ဒီဘာသာတူစု႐ုံးေနတဲ့အထဲမွာ ပရိတ္ သတ္ထဲမွာ မိခင္ေတြ၊ ေထာင္ေသာင္းခ်ီရွိပါတယ္။ ဗမာစကား ေကာင္းေကာင္း မတက္တဲ့ Fr. Thomas D’ Souza ကို သတိရမိတယ္။ နဘတ္ရြာ အညာမွာ ခရစၥမတ္ပြဲ ၾသ၀ါဒေပးတဲ့အခါ ပရိတ္သတ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတာပဲလို႕ ေျပာမဲ့အစား၊ ဒီမွာ ပဋိသေႏၶေတြ အမ်ားႀကီးရွိတာ ဘဲ၊ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီး ေတြလည္ အေတာ္မ်ား ေနတယ္။ မိခင္မ်ားရဲ႕ရတနာ၊ မိခင္ျဖစ္ဘို႔ ေရြးခ်ယ္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ မိမိတို႕ရဲ႕ ေသြးနဲ႔သားကို သားသမီးမ်ားနဲ႔ ေ၀မွ်ခြဲေ၀ ေပးတယ္။ ရတနာပါ။

လက္ထပ္ၿပီး - အေပ်ာ္ပဲေနခ်င္တယ္။ ခေလးမလိုခ်င္တဲ့ အတၲစိတ္ရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိေနတယ္။

ကြၽႏု္ပ္တို႔က်ေတာ့ - မိခင္မ်ားကို ေက်းဇူးတင္တယ္။

ကိုယ့္အသက္ဟာ - မိခင္ရဲ႕လက္ေဆာင္မြန္

ကိုယ့္အသက္ဟာ - မိခင္ရဲ႕ ရက္ေရာ ဆက္ကပ္မႈ

မယ္ေတာ္မာရိယားမ်ား (မိခင္မ်ား)အတြက္ သခင္ဘုရားကို ေက်းဇူးတင္ ပါတယ္။

၃။ ဒို႔ မ်က္စိဖြင့္လိုက္ရင္ ဘုရားေက်းဇူးေတာ္ျဖစ္တဲ့ မိခင္မ်ားလို ေက်းဇူးမ်ား ျမင္ရတယ္။ ဥပမာ ဧရာ၀တီျမစ္

ျမန္မာျပည္သူ/သား အားလုံးအတြက္ Sacred Mother to all people of Myanmar.- တစ္ျပည္လုံးကို ေက်ာ္ျဖတ္ စီးဆင္းၿပီး အစားအစာ - ေရကို ေပးတယ္။ လယ္သမားမ်ားအတြက္ အစဥ္တစိုက္ ေစာင့္ေရွာက္တဲ့မိခင္။ ခရီးသယ္မ်ားအတြက္ စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔ ေထာင္ေသာင္းမကေသာ ေလွသေဘၤာမ်ားနဲ႔ သယ္ေဆာင္ေပးတဲ့မိခင္။

- ဘူမိေဗဒပညာရွင္ အယူအဆအရ - လူသားေတြမေပၚေပါက္ခင္- လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း(၄၅)သန္းက ဧရာ၀တီျမစ္တည္ခဲ့တာ။ ေရွးျမန္မာဘုရင္ ေတြက သူတို႔ရဲ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ေတြကို ပင္းယနဲ႔ေရႊဘိုက လြဲလို႔ က်န္တဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ေတြ- ပ်ဴတို႔ရဲ႕ သေရခတၲရာ (ျပည္ၿမိဳ႕)၊ ပုဂံ၊ အင္း၀၊ စစ္ကိုင္း၊ အမရပူရ၊ မႏၲေလး စသျဖင့္ၿမိဳ႕မ်ားကို ဧရာ၀တ္ီ ကမ္းေဘးမွာ၊ ဒီျမစ္ကို အေျခခံၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ေတြတည္ခဲ့ပါတယ္။ ဧရာ၀တီျမစ္ အရွည္ ဟာ မိုင္ေပါင္း ၁၃၅၀ ရွိၿပီး၊ အေရွ႔႐ုိးမနဲ႔အလယ္႐ိုးမ ေတာင္တန္းေတြ ၾကား ျဖတ္စီးလာရတယ္။

ပင္လယ္ဘက္ကို မ်က္ႏွာမူၿပီး ၾကည့္ရင္ ညာဘက္(လက်္ာ)ဘက္က စီး၀င္ တဲ့ ျမစ္ေခ်ာင္းေတြဟာ မိုးေကာင္းေခ်ာင္း၊ မဲဇာျမစ္၊ မူးျမစ္၊ ခ်င္းတြင္း ျမစ္၊ ေယာေခ်ာင္း၊ စလင္းေခ်ာင္း၊ မုန္းေခ်ာင္း၊ မန္းေခ်ာင္း၊ မင္းတုန္းေခ်ာင္း။

ဘယ္လက္(လက္၀ဲဘက္) ဧရာ၀တီျမစ္ထဲ စီးစင္တဲ့ ျမစ္ေခ်ာင္းေတြဆိုရင္ မိုးလယ္ေခ်ာင္း၊ တပိန္ျမစ္၊ ေရႊလီျမစ္၊ ျမစ္ငယ္(ခ) ဒုဌ၀တီ၊ ေဇာ္ဂ်ီ ျမစ္၊ ပန္းေလာင္ျမစ္၊ စမုန္ျမစ္၊ ပင္းေခ်ာင္း၊ ေဒါင္းေသေခ်ာင္း၊ ယင္းေခ်ာင္း၊ န၀င္းေခ်ာင္း အားလုံး ဧရာ၀တီျမစ္ျဖစ္သြားၿပီး တူည ေသာ ်ောန ိန်အငညပ ပန္းတိုင္ခရီးဆုံးျဖစ္တဲ့ ပင္လယ္ထဲစီး၀င္သြားတယ္။ အံၾသစရာပါပဲ။ ကြၽႏု္ပ္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သား တိုင္းရင္းသား ေပါင္းစုံ တက္ညီလက္ညီ စုစည္းၾကၿပီး တစ္ခုတည္းေသာ ခရီးပန္းတိုင္ သြားေနၾကတယ္ဆိုတာ မိခင္ဧရာ၀တီ ျမစ္ႀကီးက အၿမဲဆုံးမေနတယ္။ သက္ေသျပေနပါတယ္။

ဧရာ၀တီရဲ႕ထူးျခားခ်က္က ျမန္မာေျမမွာ အစျပဳၿပီး ျမန္မာေျမပိုင္ထဲမွာပဲ ပင္လယ္ ထဲစီး၀င္ အဆုံးသတ္တဲ့ ျမန္မာတို႔ရဲ႕ျမစ္ႀကီးစစ္စစ္ျဖစ္ေနတယ္။

မိခင္ဧရာ၀တီဟာ- လူမ်ိဳးဘာသာစုံ၊ သာသနာစုံ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ပထ၀ီ သေဘာအရ လူမႈစီးပြါးေရးအရ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးအရ၊ ႏိုင္ငံေရးအရ၊ ျမန္မာဆိုတဲ့ သေကၤတနဲ႔ခြဲျခားမရဘူးဆိုတာ သက္ေသျပ ေနပါတယ္။

ျမန္မာ ဆိုတာ ဗမာလူမ်ိဳးအျပင္၊ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္အားလုံးကို ေျပာခ်င္တဲ့စကား ရပ္ပါလို႔ အေလးအနက္ေျပာခ်င္ပါတယ္။

- အဲေတာ့ ျမန္မာ့အသက္ေသြးေၾကာ ဧရာ၀တီ မိခင္ႀကီးကို ထိပ္က ပိတ္ၿပီး တည္ေဆာက္မဲ့ ဆည္စီမံကိန္းဟာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ မဆက္ႏိုင္ပါ ဘူးလို႔ ေျပာခ်င္ ပါတယ္။

ျမစ္ဆုံဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို သဘာ၀မိခင္ကေပးထားတဲ့ အဖိုးတန္ သယံဇာတ ရတနာျဖစ္ပါတယ္။ ျမစ္ဆုံေဒသ အပါအ၀င္ ဧရာ၀တီျမစ္ႀကီး မိုင္ေပါင္း ၁၃၅၀ တစ္ေလ်ာက္လုံးကို သဘာ၀အတိုင္း ထာ၀ရတည္ရွိဖို႔ မိမိတို႔ အေသြးအသားကို ကာကြယ္ဘို႔ လိုပါတယ္။ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ ကလည္း ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဆႏၵကို လိုက္ေလ်ာဘို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္က ေရကာတာ၊ ဆည္ေတြလုပ္တဲ့ေနရာေတြ ေျမငလ်င္ပို ထိတဲ့ အျပင္ ျမစ္ဆုံေဒသဟာလည္း ေျမလ်င္ေၾကာမွာ က်ပါတယ္။ မိခင္ ဧရာ၀တီႀကီး က်န္းမာပါေစ။ အသက္ရွည္ပါေစ။ ေဘးအႏၲရာယ္ အေပါင္း ကင္းရွင္းပါေစ။ သာဓု၊ သာဓု၊  သာဓု။

အခုက အေမေတြအေၾကာင္းေျပာေနၾကတာ

မာရိယား သခင္မ - ဒို႔အေမ

မိသားစုမွာ ရွိတဲ့မိခင္မ်ား ဒို႔အေမ

ဧရာ၀တီျမစ္ႀကီး ဒို႔အေမ

 

၄။     ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အေမဟာ အစိုးရနဲ႕တပ္မေတာ္လည္းျဖစ္တယ္။ ေကာင္း ေသာ အစိုးရ မိခင္ဟာ သူရဲ႕သားသမီးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးတယ္။ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးဘို႔ ေစာင့္ေရွာက္ ေပးတယ္။

ျမန္မာျပည္ဟာ ပြင့္လင္းတဲ့ရာသီျဖစ္လာတာ (၈)ႏွစ္ခန္႔ရွိပါၿပီး။ အရင္က ကြၽႏု္ပ္ တို႔ ဖြင့္ဟေရးခဲ့တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားဟာ မိဘမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

ဒို႔ရဲ႕မိခင္မာရိယား- ျမန္မာျပည္ကို သုံးသပ္လိုက္ရင္၊ ဒို႔တစ္ဦးစီကို ၾကည့္လိုက္ ရင္ သေဘာက်မလား၊ ေပ်ာ္မယ့္လား။ ၾကည္ႏူးမလား။ မယ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ အီဂ်စ္မွာ ပုန္းေရွာင္ေနရတယ္။ မယ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ သားေတာ္ေယဇူးနဲ႔ အတူတူ IDP မွာ ေနခဲ့ရတယ္။ ဒီေန႔ ကခ်င္၊ ကရင္၊ရွမ္း၊ ကယားေတြ စြန္႔စြန္႔စားစား ေနရတယ္။ မိမိသားေတာ္ ေယဇူး လိုပဲ အႏၲရာယ္နဲ႔ ရင္ဆိုင္ရပါတယ္။ ဘုရားရွင္ဟာ မြန္ျမတ္ ဒါ၀ိတ္ ဘုရင္မင္းႀကီး၊ ေဆာလမုန္ဘုရင္ႀကီး လက္ထဲမွာ မိမိရဲ႕လူမ်ိဳးကို ေစာင့္ေရွာက္ဘို႔ အပ္ႏွင္းထားတယ္။

ဒီဘုရင္ေတြဟာ ႀကီးမားေသာ ဥာဏ္ပညာ ျမင့္ျမတ္ေသာ ေမတၲာနဲ႔ သူ႔ လူေတြ ကို ၾကည့္႐ႈခဲ့ၾကတယ္။ သူတို႔ဟာ ဘုရားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ၾကတယ္။

ကြၽႏု္ပ္တို႔ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ေနၾကတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ မိခင္မ်ားပမာ ဦးစီးဦးေဆာင္ႏိုင္ဘို႔ဆုေတာင္းေပးၾကရမယ္။

ကြၽႏု္ပ္တို႔ သတိထားမိၾကမယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ရတနာေတြဟာ လူနည္းစု တစ္စုသာ စိုးစံေနတယ္။ အက်ိဳးခံစားေနရတယ္။ မတရားလုယူ၊ က်ဳံးသိမ္းၿပီး၊ အလြတ္ေရွာင္ေနတဲ့ ေခတ္ႀကီးအဆုံးသတ္ႏိုင္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးတရားမွ်တဘို႔ ဆုေတာင္း႐ုံမက ပါ၀င္ပါတ္သက္ႏိုင္ၾက ရပါမယ္။ မိခင္အစစ္မ်ားဟာ သားသမီး မ်ားအေပၚ ဘယ္ေတာ့မွ မတရား မက်င့္ပါဘူး။ သံလူကားေရးထားတဲ့ အခန္းႀကီး (၁)ကို ဖတ္႐ႈရင္ မယ္ေတာ္ဟာ ေတာ္လွန္ေရး သီခ်င္းျမြတ္ဆိုထားတယ္။“God will raise the lowly + humble the arrogant. He will send the rich away empty + fill the poor”

မာနေထာင္လႊားေသာသူတု႔ကို ကြဲလြင္ေစေတာ္မူၿပီ။ ဘုရင္တို႔ကို ရာဇပလ’င္ေပၚမွ ခ်၍ ႏွိမ့္ခ်ေသာ သူတို႔ကို ခ်ီးေျမာက္ေတာ္မူၿပီ။

ငတ္မြတ္ေသာ သူတို႔ကို ေကာင္းမြန္စြာေကြၽး၍

ရတတ္ေသာသူတို႔ကို လက္ခ်ည္းလႊတ္လိုက္ေတာ္မူၿပီ။ (လုကား ၁း၅၁-၅၃)

ဒါဟာ ေကာင္းေသာေခါင္းေဆာင္၊ ေကာင္းေသာမိခင္တစ္ဦးရဲ႕ က်င့္စဥ္ပါပဲ

- ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ တကယ့္မိခင္မ်ား ျဖစ္ဘို႔ရာက စိန္ေခၚခ်က္ႀကီးတစ္ခုပါ။ ဒီႏိုင္ငံႀကီးဟာ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာ ျခင္းနဲ႔ ေကာင္းႀကီး ခံစားရတယ္။ ဒါေပမဲ့ သားသမီးေတြ မွ်မွ်တတ မစံစားရၾကဘူး။ လာမဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လူတိုင္း (Same rights + duties)တာ၀န္၀တၲရားနဲ႔ ခံစားခြင့္ရရွိေစဘို႔ ဆုေတာင္းၾကရမယ္။

- အမိမယ္ေတာ္ဟာ ျမန္မာျပည္ကို ၾကည့္ၿပီး ပဌမေပ်ာ္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ လဲ ဆိုေတာ့ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံ၊ လယ္ေျမသစ္ေတာၾကြယ္၀ၾကတယ္။ သံယံဇာတ ေျပာျပမကုန္ေအာင္ ေဌးၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ မယ္ေတာ္ ၀မ္းနည္းမွာက တတ္ႏိုင္သူ၊ စြမ္းႏိုင္သူ၊ ႏိုင္ႏိုင္သူေတြက မ်ိဳစားထား ၾကတယ္။ သိမ္းသိုထားတယ္။

- Nature + earth is our mother.

သဘာ၀နဲ႔ ပထ၀ီေျမႀကီးသည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔မိခင္။ မယ္ေတာ္ဟာကြၽႏု္ပ္တို႔ တိုင္းရင္း သားမ်ားကုိ ေစာင့္ေရွာက္႐ုံမကသံယံဇာတမ်ားကိုပါ ထိမ္းသိမ္း ကာကြယ္ေပးဘို႔၊ ဆုေတာင္းၾကရမယ္။ သံယံဇာတေပၚ အေျခခံၿပီး ျဖစ္ေနတဲ့ စစ္ပြဲေတြရပ္စဲဘို႔ ဆုေတာင္းရမယ္။ မယ္ေတာ္သခင္မ မာရိယားဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း မယ္ေတာ္

- ေနာက္ႏွစ္ ေညာင္ေလးပင္ပြဲလာတဲ့အခါ ၂၀၂၀- ေဖေဖာ္၀ါရီလသည္ လုံး၀ ႏိုင္ငံမွာ ေအးခ်မ္းသာယာၿပီး တိုးတက္ေနေတာ့မယ္။ မယ္ေတာ္ တတ္ႏိုင္တယ္။ သားေတာ္သခင္ေယဇူးထံ ဆုေတာင္းေပးမယ္။ သခင္ေယဇူးက မျငင္းပါဘူး။

ကာနန္လက္ထပ္ပြဲ - အခြံ၊ ဗလာျဖစ္ေနတဲ့ အိုး (၆)လုံး empty pots of anxiety, war, displacement, poverty, discrimination + human trafficking စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကျခင္း၊ စစ္မက္ျဖစ္ပြား၊ စစ္ေရွာင္စခန္း၊ ဆင္းရဲမြဲေတတာ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံတာ၊ လူကုန္ကူးတာေတြ အစား စပ်စ္၀ိုင္အသစ္ျဖစ္တဲ့

၁။     ခ်မ္းေျမ့ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း

၂။     စစ္မ်ားရပ္စဲ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာျခင္း

၃။     ကိုယ္အိုး၊ ကိုယ္အိမ္စီျပန္ေရာက္ျခင္း

၄။     အားလုံးခ်မ္းသာၾကြယ္၀ျခင္း

၅။     တရားမွ်တျခင္း

၆။     အမ်ိဳးသမီး၊ မိန္းကေလးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမ်ားနဲ႔ ျပည့္စြက္ ေပးပါလို႔ ဆုေတာင္းရေအာင္။ မယ္ေတာ္သခင္မ မာရိယား ဒို႔အေမ- အားလုံးရဲ႕ မိခင္ ၾကား၀င္ဆုေတာင္းေပးျခင္းအားျဖင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ႏိုင္ငံႀကီး အေမွာင္ထု ၿဖိဳခြင္းၿပီး အာ႐ုဏ္ဦး၊ မိုးလင္းႏိုင္ပါေစ။

 ေက်းဇူးကမၻာပါ။

 

Add new comment

11 + 8 =

Please wait while the page is loading